Τηλ.: 210 36 04 869 / Fax: 210 36 04 629ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσφατη Νομολογία Γραφείου
  • Με πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθήνας (κατά αναπομπή από τον Άρειο Πάγο), αναγνωρίστηκε ότι συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας, έπρεπε να κατέχει το βαθμό του Υποδιευθυντή Α’ από 1/7/2001. Επιδικάστηκαν οι σχετικές μισθοδοτικές διαφορές.
  • Με πρόσφατη του Ειρηνοδικείου Νίκαιας επιδικάστηκε σε εργολάβο κατασκευής ακινήτων αποζημίωση για πρόσθετες εργασίες που έγιναν σε ακίνητο και αρνήθηκε να καταβάλει η ιδιοκτήτρια.
  • Mε άλλη πρόσφατη απόφαση του Μον.Πρωτ.Αθήνας αναγνωρίστηκε ότι συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας κατείχε το βαθμό του Υποδιευθυντή Ά από 1-1-2008.Επιδικάστηκαν οι σχετικές μισθολογικές διαφορές.
  • Με άλλη πρόσφατη απόφαση του Μον.Εφετείου Αθήνας αναγνωρίστηκε ότι συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας έπρεπε να κατέχει το βαθμό του Υποδιευθυντή Ά επίσης από 1-1-2008.Επιδικάστηκαν οι σχετικές μισθολογικές διαφορές.
  • Με άλλη πρόσφατη απόφαση του Μον.Εφετείου Αθήνας επιδικάστηκε σε συνταξιούχο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας αποζημίωση λόγω παραίτησης από την υπηρεσία έχοντας συμπληρώσει υπερ15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη.
  • Με άλλη πρόσφατη απόφαση  του Μον.Πρωτοδικείου Αθήνας επιδικάστηκαν σε ενεργεία υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος ασκούσε ατύπως καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας στη Διοίκηση,  διαφορές αποδοχών στα εξής επιδόματα: α) ευθύνης β)θεσμικών επενδυτών εξωτερικού ή διαπραγματευτών dealing room  και γ) χειριστών p/c 
  • Με άλλη πρόσφατη απόφαση του Μον.Πρωτ.Αθήνας ,δικάζοντος ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο ,επικύρωσε απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την οποία επιδικάστηκε σε συνταξιούχο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας το επίδομα ισολογισμού το οποίο δεν της είχε καταβληθεί επειδή είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία.
  • Με άλλη πρόσφατη απόφαση  του Μον.Πρωτ.Πειραιά (τμήμα κτηματολογίου) αναγνωρίστηκε η κυριότητα, λόγω έκτακτης χρησικτησίας,  σε ιδιοκτήτη ακινήτου  που εφέρετο ως αγνώστου ιδιοκτησίας και διατάχθηκε το κτηματολόγιο να καταχωρήσει το ακίνητο στην μερίδα του δικαιούχου. 

Ενημέρωση